Konieczność aktualizacji oprogramowania do obsługi SKP

W związku ze zmianami wprowadzonymi w CEP przypominamy o konieczności aktualizacji oprogramowania do obsługi SKP "Patronat" do wersji 14.12. Wersja jest dostępna od 20 maja 2020 r. Używanie starszej wersji spowoduje brak możliwości połaczenia się z CEP od połowy lipca 2020 r.