Aktualności

JPK_VAT z deklaracją od 1 października 2020 r. dla wszystkich przedsiębiorców

Przypominamy, że obowiązek składania plików JPK_VAT z deklaracją VAT został przesunięty na 1 października 2020 r.

28.09.2020Czytaj więcej

„Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo” – wspólna akcja Stacji Kontroli Pojazdów z Policją

Szanowni Państwo, zachęcamy Państwa do udziału w kolejnej trzeciej już edycji akcji bezpłatnego sprawdzania świateł w dniach 24 października oraz 7 i 21 listopada 2020 r. Akcja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, dlatego jest doskonałą okazją na promocję Państwa stacji i pozyskanie nowych klientów.

17.09.2020Czytaj więcej

3 września 2020 r. opublikowana została ustawa z dnia 14.08.2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Zmiany dotyczą m.in. możliwości elektronicznego zwracania dowodów rejestracyjnych przez SKP, braku konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego w razie braku miejsca na pieczątki czy czasowego wycofania z ruchu samochodu osobowego.

08.09.2020Czytaj więcej

Zmiany w procedurach homologacji pojazdów i nadzorze nad rynkiem

Z pierwszym września 2020 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie 2018/858 (UE) wprowadzone przede wszystkim w celu eliminacji niezgodności czy rozbieżności w zakresie stanu faktycznego i parametrów technicznych pojazdów wprowadzonych do obrotu i dopuszczonych do ruchu w stosunku do wydanej homologacji.

02.09.2020Czytaj więcej

Projekt przepisów, w którym planuje się zmianę sposobu nadzoru nad systemem badań technicznych pojazdów

Ministerstwo Infrastruktury wznowiło prace nad projektem zmian do ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczącym nadzoru nad systemem badań technicznych pojazdów. Zmiana związana jest z koniecznością dostosowania do dyrektywy 2014/45/UE, która określa minimalne wymagania dla badań technicznych pojazdów. Termin przyjęcia przez Radę Ministrów nowego projektu został zaplanowany na III kwartał 2020 r.

13.08.2020Czytaj więcej

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Sejm przyjął projekt dotyczący rozwiązań upraszczających proces rejestracji, czasowej rejestracji, wyrejestrowania pojazdów oraz zwrotu dowodu rejestracyjnego mających na celu wprowadzenie ułatwienia dla obywateli (posiadaczy pojazdów) i zmniejszenie zadań i obciążeń administracyjnych dla organów samorządowych wykonujących zadanie rejestracji pojazdów.

29.07.2020Czytaj więcej

Konieczność aktualizacji oprogramowania do obsługi SKP

W związku ze zmianami wprowadzonymi w CEP przypominamy o konieczności aktualizacji oprogramowania do obsługi SKP "Patronat" do wersji 14.12.

07.07.2020Czytaj więcej

Instrukcja wysyłania sprawozdania w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – CEPiK

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało rozwiązanie usprawniające proces sprawozdawczości dla podmiotów zobowiązanych do przekazania sprawozdań z pobranych, przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych.

05.06.2020Czytaj więcej

Ministerstwo Infrastruktury

Wzory zagranicznych dowodów rejestracyjnych, wzór wniosku o odstępstwo

Transportowy Dozór Techniczny

Odbiory stacji, wnioski, egzaminy diagnostów

Urząd Dozoru Technicznego

Dżwigniki, podesty, windy, urządzenia do przemieszczania osób niepełosprawnych

Instytut Transportu Samochodowego

Certyfikowane wyposażenie SKP

CEPiK

Certyfikaty dla SKP